TechnetKringen kunnen gebruikmaken van de kennis van andere organiserende Kringen. Het draaiboek van Techniek Tastbaar wordt op verzoek gedeeld. 

De opzet van het evenement ligt vast, maar in de uitvoering kan de organisatie een eigen invulling geven. Communicatie en promotie moet in lijn zijn met de andere Techniek Tastbaar evenementen. De uitvoering hiervan moet in samenspraak met de projectleider John van Mierlo gedaan worden. 

De projectgroep die Techniek Tastbaar gaat organiseren moet bestaan uit ongeveer 8 personen bestaande uit zowel het bedrijfsleven als uit het onderwijs. Eventueel is John van Mierlo als projectleider beschikbaar om het projectteam te begeleiden bij de organisatie.